ΣΔΕΕΘ

Νεα

Απαγόρευση απόδοσης ακινήτου και κινητού
Αναγκαστική εκτέλεση για ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ   (943 Κ.Πολ. Δ)  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ...
Τροπή συντηρητικής σε αναγκαστική
Επί αναγκαστικής εκτελέσεως πλοίων εφαρμόζονται κατ` αρχήν οι διατάξεις περί αναγκαστικής εκτελέσεως...
Τιμολόγια - Ρυθμίσεις
Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.1. «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και Λοιπές Φορολογικές...