ΣΔΕΕΘ

Δημιουργία τράπεζας αίματος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. στις 18/7/2013 αποφασίστηκε η δημιουργία Τράπεζας Αίματος Δικαστικών Επιμελητών με Πρόεδρο τον κ. Ευστράτιο Δουκάκη και μέλη τον κ.Γεώργιο Τσαλουκίδη και κ. Αργύριο Σαράφη. Μετά από συντονισμένες ενέργειες των ως άνω εξουσιοδοτημένων από το Δ.Σ. Μελών, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση της σύστασης Τράπεζας Αίματος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Οι συνάδελφοι και ασκούμενοι Δικαστικοί Επιμελητές που επιθυμούν να αιμοδοτήσουν σε άλλο Νοσοκομείο πέραν του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου όπου τηρείται η δική μας Τράπεζα Αίματος μπορουν να το κάνουν αρκεί να δηλώσουν πως αιμοδοτούν για την «Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης» που τηρείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η Αιμοδοσία γίνεται εύκολα, είναι ασφαλής διαδικασία και κοινωνικά ωφέλιμη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Γεώργιο Τσαλουκίδη στο τηλέφωνο 6976567373