ΣΔΕΕΘ

Απαγόρευση απόδοσης ακινήτου και κινητού

Αναγκαστική εκτέλεση για ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ   (943 Κ.Πολ. Δ)  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ   (941 Κ. Πολ. Δ) δεν επιτρέπεται   να γίνει κατά το διάστημα

α) από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 7 Ιανουαρίου του επομένου έτους,  

β) από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά και

γ) την προηγουμένη και την επομένη εβδομάδα των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για επαναληπτικές εκλογές.