ΣΔΕΕΘ

Δραστηριότητα του συλλόγου σε θέματα της ομοσπονδίας

Μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις   30-3-2013, το Σώμα εξέλεξε ως αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία μας,  τον Πρόεδρο Νικόλαο Γιάννη και τους Ευστράτιο Δουκάκη, Βασίλη Σιδηρόπουλο και Αναστάσιο Χρυσομάλλου.

Στις εκλογές που διενεργήθηκαν στην Ομοσπονδία μας, ο Πρόεδρός μας εξελέγη Αντιπρόεδρός της, γεγονός πρωτόγνωρο, σε συνδυασμό με την αντιστοιχούσα αναλογικότητα της αντιπροσώπευσής μας και έτσι ο Σύλλογός μας εκπροσωπείται πλέον στην εκτελεστική Γραμματεία, μετά από εννιά (9) συνεχόμενα χρόνια απουσίας.

Έτσι ο Σύλλογός μας, μετέχει πλέον ενεργά στα κέντρα λήψης αποφάσεων και το γεγονός αυτό συνιστά από μόνο του, ανάληψη επιπλέον υποχρεώσεων και ευθυνών, απέναντι στα μέλη του Συλλόγου μας και όλων των συναδέλφων ανά την Ελλάδα γενικότερα.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων και έπειτα από Πρωτοβουλία του Συλλόγου μας, συγκλήθηκε άτυπη συνδιάσκεψη στο Ξενοδοχείο ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΕ, στην οποία προσκλήθηκαν οι Σύλλογοι της Θράκης και Ιωαννίνων-Κέρκυρας, με θέμα την *εμμονή* μας στη διατήρηση του ΦΕΚ στις αμοιβές μας, θέση την οποία το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ομόφωνα αποφάσισε, να τηρήσει.

Η συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε εν όψει διαφόρων *φημών*, περί ανατροπής του ήδη ισχύοντος πλαισίου περί των αμοιβών μας (Φ.Ε.Κ.), γεγονότα που ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά του Δ.Σ.

Η παραπάνω *θέση* μας στη σύγκλιση της ολομέλειας της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο και συνέπιπτε με την εισήγηση του Προέδρου της, έγινε ομόφωνα δεκτή από όλους τους αντιπροσώπους μετά από σχετική ψηφοφορία, γεγονός που συνιστά και αποδεικνύει τη δύναμη της καλώς εννοούμενης παρέμβασης, που μπορεί να ασκηθεί από το Σύλλογό μας προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Επί των θεμάτων που απασχόλησαν την ολομέλεια της Ομοσπονδίας, όπως: *τροποποίηση του Κ.Δ.Ε.* και *αθέμιτος ανταγωνισμός*, ο Σύλλογος τοποθετήθηκε ενεργά με παρεμβάσεις και πέτυχε να γίνουν δεκτές διάφορες τροποποιήσεις στον Κώδικά μας και ψήφισε ομόφωνα, όπως και όλοι οι αντιπρόσωποι την εισήγηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας *περί του Αθέμιτου ανταγωνισμού*, η οποία σημειωτέον όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, περιελάμβανε και τη θέση μας σχετικά με τις αμοιβές μας σύμφωνα με το ΦΕΚ.

Όλοι οι εκπρόσωποί μας, έλαβαν και ζήτησαν το λόγο και ανέπτυξαν ο καθένας ξεχωριστά, με μεστό λόγο και επιχειρήματα τις θέσεις τους, για τα θέματα που απασχόλησαν την Ολομέλεια μας, με σύμπνοια και ομόνοια, χωρίς αντιπαραθέσεις και αντιθέσεις.

 Το Δ.Σ. του Συλλόγου προσκαλεί κάθε μέλος του, να συμβάλλει στην προσπάθειά του, με την υποβολή ιδεών, θέσεων και προβληματισμών, που άπτονται του λειτουργήματός μας και θα μπορούσαν να συνδράμουν στη λύση διαφόρων θεμάτων που μας απασχολούν.