ΣΔΕΕΘ

Συνάδελφοι εξεδόθη ΝΕΑ ΚΥΑ με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342, η οποία περιλαμβάνει πλέον όλη την Ελλάδα.

Δείτε τα σημεία που μας αφορούν άμεσα ΕΔΩ