ΣΔΕΕΘ

news

Ανακοίνωση

Κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία των έμμισθων υποθηκοφυλακείων για τις 19 και 22 Μαΐου 2023, αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης για το κοινό για τις παραπάνω ημερομηνίες, λόγω συμμετοχής των δικαστικών υπαλλήλων στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.