ΣΔΕΕΘ

news

ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Στο Νόμο 5016/2023 (ΦΕΚ 21/Α/4-2-2023) «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία-Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» εισήχθη στο άρθρο 69 τροπολογία για τη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής αποζημιώσεων δικηγόρων νομικής βοήθειας που προκύπτουν από ειδικά γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από 1.1.2019 έως 31.12.2022.

Στη διάρκεια της ψήφισης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεσμεύθηκε ότι η συγκεκριμένη τροπολογία θα ισχύει και για τους Δικαστικούς Επιμελητές, πλην όμως αυτό δεν αποτυπώθηκε στο  Νόμο 5016/2023, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 21/Α/4-2-2023.

Τα προβλήματα πληρωμής των αποζημιώσεων των Δικαστικών Επιμελητών για πράξεις νομικής βοήθειας, είναι ακριβώς τα ίδια με των Δικηγόρων,  η εκκαθάριση από 1.1.2019 έως σήμερα δεν έχει τελεστεί για τον Κλάδο μας και θεωρούμε αυτονόητο ότι η ισχύς της συγκεκριμένης τροπολογίας πρέπει να αφορά κι εμάς.

Στείλαμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6405/20-02-2023 επιστολή μας στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κων/νο Τσιάρα, με την οποία ζητήσαμε να υπάρξει διευκρίνιση, προκειμένου να ορίζεται ρητά ότι και για τους  Δικαστικούς Επιμελητές θα ισχύει η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής αποζημιώσεων νομικής βοήθειας για πράξεις που έχουν διενεργηθεί από 1.1.2019 έως 31.12.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 Ν.  5016/2023 (ΦΕΚ 21/Α/4-2-2023).

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση, ούτε έχει γίνει κάποια ενέργεια από πλευράς του κ. Υπουργού για την ικανοποίηση του αιτήματός μας και είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε σ’ αυτή την αδικία που γίνεται εις βάρος μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ

H Ε.Γ. της Ο.Δ.Ε.Ε. σε διαδικτυακή της συνεδρίαση στις 14/03/2023, αποφάσισε ομόφωνα αποχή διαρκείας των Δικαστικών Επιμελητών από τα καθήκοντά τους στη Νομική βοήθεια, έως ότου εξοφληθούν τα οφειλόμενα στους συναδέλφους.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Γ. της Ο.Δ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος  Γιάννης