ΣΔΕΕΘ

news

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες


Την περίοδο της πανδημίας εκτός από τις επιπτώσεις που προκλήθηκαν στην
υγεία μας, η λήψη των μέτρων προκάλεσε επιπτώσεις και στην εργασία μας,
με αποτέλεσμα να μην έχει ο σύλλογος έσοδα από το άρθρο 51 από τράπεζες
και δημόσιο, αφενός μεν λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος αναστολής
της λειτουργίας των Δικαστηρίων και κατά συνέπεια και των ενεργειών
αναγκαστικής εκτέλεσης, αφετέρου δε καθώς όλος ο όγκος δουλειάς
μετακύλησε στις εταιρείες διαχείρισης οι οποίες δεν εμπίπτουν στα
οριζόμενα του άρθρου.
Έγινε σαφώς αντιληπτό στα δύο αυτά χρόνια ότι η ιδιωτική ασφάλεια υγείας
που είχαμε προνοήσει και υπογράψαμε αποδείχτηκε σωτήρια καθώς το Εθνικό
Σύστημα Υγείας αδυνατεί να ανταπεξέλθει αξιοπρεπώς στις απαιτήσεις των
καιρών.
Κατά συνέπεια είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρήσουμε το υπάρχον
συμφέρον συμβόλαιο, ώστε να έχουμε αξιοπρεπή περίθαλψη.
Λόγω έλλειψης εσόδων στα ταμεία του συλλόγου, θα πρέπει ο καθένας μας
και εφόσον επιθυμεί να συνεχίσει να συμμετέχει στην ιδιωτική ασφάλιση,
παρ όλες τις προφανείς και κατανοητές οικονομικές δυσκολίες που
αντιμετωπίζει εξαιτίας της γενικής κατάστασης,  προσωρινά για το 1ο
τρίμηνο του 2022 να συμβάλει με το ποσό των 126 ευρώ για την διατήρηση
του ασφαλιστικού μας συμβολαίου και το αργότερο την Δευτέρα 07/02/2022 
να το δηλώσει στα γραφεία του Συλλόγου μας.
Με επόμενη αλληλογραφία θα ενημερωθούν οι επιθυμούντες την συνέχιση της
ιδιωτικής ασφάλισης για την ημερομηνία καταβολής του ποσού του 126 €, το
οποίο θα αντιστοιχεί στο κόστος του 1ου τριμήνου.
Είναι σημαντικό να συμμετέχουμε όλοι και όλες στην ιδιωτική ασφάλιση,
διότι η μείωση των  συμμετεχόντων  θα επιφέρει πιθανόν αύξηση στην τιμή
των ασφαλίστρων.
Παρακαλούμε για την έγκαιρη και μαζική συμμετοχής σας .
Ο Σύλλογος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για εξεύρεση λύσης του
προβλήματος για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Φ. Γιάννης