ΣΔΕΕΘ

news

Συγχώνευση Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α’-Β’ τάξεως

Συγχώνευση από 24/01/2022 της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ.

Καλαμαριάς, Α’-Β’ τάξεως.

Δείτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ