ΣΔΕΕΘ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Κ.ΠΟΛ.Δ.

Αναφορά στις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται με τις τροποποιήσεις επί άρθρων του Κ.Πολ.Δ. και τις οποίες καλούμαστε να εφαρμόσουμε με την ισχύ των νόμων:

  1. Ν. 4842/13.10.2021 / Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις. / ΦΕΚ 190Α    Και
  2. Ν. 4855/15-11-2021 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις. / ΦΕΚ 215Α

Δείτε τις αλλαγές που μας αφορούν ΕΔΩ