ΣΔΕΕΘ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΗΣ

ME OMOΦΩNH AΠOΦAΣH TOY Δ.Σ. TOY ΣYΛΛOΓOY ΜΑΣ, ANAΣTEΛΛETAI H AΠOXH ΓIA ΔEYTEPA 20/9 KAI TPITH 21/9 ΣYMΦΩNA KAI ME THN AΠOΦAΣH THΣ EKTEΛEΣTIKHΣ ΓPAMMATEIAΣ THΣ OΔEE.