ΣΔΕΕΘ

Συμφωνία με Ασφαλιστική Εταιρεία για την ασφάλιση των μελών για “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ για τον ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ”

Σας ενημερώνουμε ότι ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ήρθαν σε συμφωνία με Ασφαλιστική Εταιρεία για την ασφάλιση των μελών για “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ για τον ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ”.

Λεπτομέρειες θα σας δοθούν από τον Ασφαλιστικό Πράκτορα προσωπικά.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος 

Νικόλαος Φ. Γιάννης