ΣΔΕΕΘ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΚΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ν. 2308-95

Διαδικασία έκδοσης και χορήγησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα ΕΔΩ και ΕΔΩ