ΣΔΕΕΘ

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Κτηματολογίου για έρευνα

Οδηγός λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ”

Για τον σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών

Εφετείου Θεσσαλονίκης

Καρατζιώτης Στ. Θεόδωρος

Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Θεσσαλονίκης

Δείτε το έγγραφο με τις οδηγίες ΕΔΩ