ΣΔΕΕΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 995 ΠΑΡ. 4 ΚΠΟΛΔ

Σύμφωνα με τον Ν.4745/2020(995 παρ.4) και 4790/2021 να θυμηθούμε, οτι 3 ημέρες μετα την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή και την εντολή για κατάσχεση (927Κ.Πολ.Δ.) δίνουμε την εντολή για εκτίμηση ακινήτου σε μηχανικό πιστοποιημένο, χρειάζονται 2 ή περισσότερες φωτογραφίες που καταθέτουμε σε ψηφιακή μορφή(email, cd η usb) στον Συμβολαιογράφο καθώς και ότι η έκθεση εκτίμησης του μηχανικου κατατίθεται τόσο σε έντυπη οσο και ψηφιακή μορφή.

Ιωάννης Κόρκας