ΣΔΕΕΘ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ

Απάντηση από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στο με αριθμό 109/24-2-2021 έγγραφο του Συλλόγου μας

Δείτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ