ΣΔΕΕΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για σύσταση αστικής εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών,λύση αυτής ,απόδοση ΚΑΔ και γενικά θέματα δημοσιεύσεων θα απευθύνεστε στα εξής :

Δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων ΕΦΚΑ Ταμείο Νομικών, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105296195 και 2105296197 φαξ: 2105296188 και email: deltio@efka.gov.gr