ΣΔΕΕΘ

ΝΕΑ ΚΥΑ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Η νέα απόφαση για τα έκτακτα μέτρα για το διάστημα από τη Δευτέρα , 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ:
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NZ_IN6a-NQ5_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Pu3hxZzkOTz5qZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTlqdfgOL95DHX1GOTK3HkrKkiyHfbYFS3ylR0zPhG7v