ΣΔΕΕΘ

ΝΕΑ ΚΥΑ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η νέα απόφαση για τα έκτακτα μέτρα για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ:
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtShlzveDEWsjYXPfRaB8Bc-9j4gzvZKCGz-yz34ND2k4