ΣΔΕΕΘ

NEA KYA ΕΩΣ 16.03.2021

Η νέα απόφαση για τα έκτακτα μέτρα έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ:
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8b8GJ4kywG395MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–td6SIuaVmBFC69O6ymsF06BamVJqjWB44bb17-5HK71k1j7Tu