ΣΔΕΕΘ

ΝΕΑ ΚΥΑ ΕΩΣ 08.03.2021

Η νέα απόφαση για τα έκτακτα μέτρα για το διάστημα από την Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ:
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YVaDY8t0KVd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–td6SIuZhZr1IviAUB2CPRHxKizHCqdZhDYC5Q6aEWP3_6zqWR