ΣΔΕΕΘ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΔΕΕΘ ΠΡΟΣ ΤΑΧΔΙΚ

Το κείμενο του εγγράφου επιμελήθηκε ο συνάδελφος και μέλος του Δ.Σ. κ. Στυλιανός Βελίκης

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ