ΣΔΕΕΘ

ΝΕΑ ΚΥΑ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η νέα απόφαση για τα έκτακτα μέτρα για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ:
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gWRcmEVgi0B5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–td6SIuQgTURqGgt5A7ReB24kobpf5S4biOX3BEh5Rovapdtat