ΣΔΕΕΘ

Η νέα απόφαση για τα έκτακτα μέτρα για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021:

Δείτε το ΦΕΚ εδώ:
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Vrx319JnW77tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOE7gOih4JveliFpVsj1RGIzuTfyreI3Swtokbs0CnP3