ΣΔΕΕΘ

Ενημέρωση προς συνταξιούχους μέλη του συλλόγου μας Δ.Ε. Εφετείου Θεσσαλονίκης

Λόγω των συγκεκριμένων ιδιαίτερων συνθηκών λόγω κορονοϊού, της έλλειψης προσωπικού στο ταμείο νομικών και της αναμονής λόγω εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, η διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών φακέλων θα καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα .

Ως εκ τούτου παρακαλούμε για  την ενημέρωση σας θα απευθύνεστε για θέματα συνταξιοδότησης στο dief.par.tan@efka.gov.gr στο site του ΕΦΚΑ (για να ενημερωθείτε για την πορεία συνταξιοδότησης σας και για οτιδήποτε άλλο θέμα σχετικά με τη σύνταξη σας).

Ο Πρόεδρος
Νίκος Φ. Γιάννης