ΣΔΕΕΘ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ PCR

Oικονομική προσφορά- πρόταση συνεργασίας για τον σύλλογο μας από ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ PCR για Μοριακή Εξέταση Covid-19

Δείτε την προσφορά ΕΔΩ