ΣΔΕΕΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

MEXPI KAI THN KYPIAKH 31/1/2021 MΠOPOYN OI EΛEYΘEPOI EΠAΓΓEΛMATIEΣ, AYTOAΠAΣXOΛOYMENOI KAI AΓPOTEΣ NA EΠIΛEΞOYN THN AΣΦAΛIΣTIKH KATHΓOPIA TOYΣ ΓIA TO 2021. 

H HΛEKTPONIKH EΦAPMOΓH TOY e-EΦKA ANOIΞE KAI EINAI ΔIAΘEΣIMH ΣE OΛOYΣ TOYΣ AΣΦAΛIΣMENOYΣ MH MIΣΘΩTOYΣ MEΣA AΠO THN IΣTOΣEΛIΔA TOY e-EΦKA.

ΠPOΣOXH:

H KATATAΞH KAΘE EΠAΓΓEΛMATIA ΣE AΣΦAΛIΣTIKH KATHΓOPIA EINAI YΠOXPEΩTIKH KAI ΓINETAI ME EΛEYΘEPH EΠIΛOΓH META AΠO YΠOBOΛH HΛEKTPONIKHΣ AITHΣHΣ.

H EΠIΛOΓH ΘA ENEPΓOΠOIHΘEI KATA THN EKΔOΣH TΩN EIΣΦOPΩN IANOYAPIOY 2021.

H ΠPOΘEΣMIA ΓIA YΠOBOΛH THΣ AITHΣHΣ EINAI EΩΣ KAI THN KYPIAKH 31/1/2021.

ΓIA TH XPHΣH THΣ YΠHPEΣIAΣ AΠAITEITAI H TAYTOΠOIHΣH ΣAΣ ME TOYΣ KΩΔIKOYΣ Taxis KAI TOY AMKA.

ΔIEYKPINIZETAI OTI OI AΣΦAΛIΣMENOI ΠOY ΔE ΘA YΠOBAΛΛOYN AITHΣH-ΔHΛΩΣH ΘA ΠAPAMEINOYN, ΓIA TO ETOΣ 2021, ΣTHN KATHΓOPIA ΠOY EIXAN KATATAXΘEI TO ΠPOHΓOYMENO ETOΣ. 

H ΔYNATOTHTA EΠIΛOΓHΣ AΣΦAΛIΣTIKHΣ KATHΓOPIAΣ ANANEΩNETAI ETHΣIΩΣ, ΣYNEΠΩΣ TO AΣΦAΛIΣTPO ΠOY ΘA EΠIΛEΞEI TΩPA O AΣΦAΛIΣMENOΣ ΘA TON AKOΛOYΘEI ΓIA OΛO TO 2021.