ΣΔΕΕΘ

Συνάδελφοι,

Μετά από συνεχή επικοινωνία του Πρόεδρου μας κ. Νικολάου Γιάννη με το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σας ενημερώνουμε ότι σε καθεστώς ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ βρίσκονται και οι επιδόσεις εγγράφων συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε άμεσα.