ΣΔΕΕΘ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Συνάδελφοι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, για τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες που βρίσκονται στο επίπεδο “ΓΚΡΙ”,  η βεβαίωση που χρειάζεται για επαγγελματίες και εργαζόμενους είναι η αυτή που βρίσκεται παρακάτω. Συμπληρώνετε στοιχεία,ώρες και σφραγίζετε.

Δείτε την βεβαίωση εδώ