ΣΔΕΕΘ

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα μέτρα που λαμβάνονται για την πανδημία στις περιοχές του Εφετείου εκτός Θεσσαλονίκης και Σερρών. Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8w494E2bUMgRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQb3IhKPMDvguifkhUxXRfTsu3CqS3Maie0HdVzhAQZW

Εκδόθηκε ΚΥΑ αποκλειστικά για τις Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Σερρών δείτε την σχετική ΚΥΑ εδώ