ΣΔΕΕΘ

Καλησπέρα συνάδελφοι ,

Σας επισυνάπτουμε το ΦΕΚ για τι ισχύει οταν βρισκόμαστε στο επίπεδο 4.

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι δεν γίνονται πράξεις εκτέλεσης, τα Υποθηκοφυλακεία – Κτηματολογικά Γραφεία καθώς και τα Δικαστήρια βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας.

Διαταγές πληρωμής αν υπάρχει παραγραφή μόνο για γνώση. 

Για οτιδήποτε νέο προκύψει θα ενημερωθείτε άμεσα.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ:
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteath_7AImuNtyy0VcbmlbHiyvxRd7fBrywH9HJuVJT5