ΣΔΕΕΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 51

Ενημέρωση

Ολοκληρώντας τον έλεγχο του έτους 2019 για το άρθρο 51 και την υποχρέωση των μελών να θεωρούν πίνακες και τιμολόγια, σας ενημερώνουμε ότι, σε όσους από τους συναδέλφους βρεθηκαν διαφορές (και αφού ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για να τακτοποιήσουν την υποχρέωση τους) αρκετοί αντιμετώπισαν θετικά την όλη κίνηση και προσκόμισαν τα στοιχεία που έπρεπε στο σύλλογο, ολοκλήρωσαν μάλιστα ΚΑΙ την ταμειακή τους υποχρέωση. Για τους υπόλοιπους ξεκίνησε η διαδικασία κλήσης τους στο Δ.Σ του συλλόγου.

Το Μέλος του Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ.  ΚΟΡΚΑΣ