ΣΔΕΕΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

TEΛEYTAIA ENHMEPΩΣH ΓIA AΣΦAΛIΣTIKH ENHMEPOTHTA:OΣOI AΣKOYMENOI ΔIK EΠIMEΛHTEΣ AΠO AYΓOYΣTO 2011 EΩΣ KAI ΣHMEPA EΓΓEΓPAMMENOI ΣTO ΣYΛΛOΓO MAΣ KAI HTAN AMEΣA AΣΦAΛIΣMENOI ΣE AΛΛO AΣΦAΛIΣTIKO ΦOPEA ΓIA IATPOΦAPMAKEYTIKH ΠEPIΘAΛΨH(IKA OΓA K ΛΠ) ΓIA NA ΔOΘEI EΓKPIΣH AΠO TO TYΔE ΘA ΠPOOΣKOMIZOYN EKTOΣ AΠO TIΣ BEBAIΩΣEIΣ ETΩN ΩΣ ΔIK EΠIM  ETΩN 2009-2016 OΠΩΣ EXOYME ANAPTHΣEI KAI TH BEBAIΩΣH XPONOY AΣΦAΛIΣHΣ ΓIA ΠEPIΘAΛΨH AΠO TON AΛΛO ΦOPEA KAI EAN EINAI ΔYNATON ΛIΣTA ENΣHMΩN THΣ ΠEPIOΔOY  ΓIA MH XPEΩΣH OΦEIΛΩN KAI NA ΓINEI TAXYTEPH EΓKPIΣH.ΓIA TYXON NEA ΔEΔOMENA ΘA ANAPTHΘOYN AMEΣA NEEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ–