ΣΔΕΕΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔIEYKPINIΣH ΓIA AΣΦAΛIΣTIKH ENHMEPOTHTA:

EΠEIΔH ΠAPOYΣIAZETAI ΠPOBΛHMA ME THN EYPEΣH TΩN AΠOΔEIΞEΩN KAI ΠPOΣ ΔIEYKOΛYNΣH ΣAΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ME TIΣ BEBAIΩΣEIΣ TOY TYΔE  ΘA AΠOΣTEΛΛONTAI EITE AΠOKOMMATA KATAΘEΣHΣ -ΠAPAΔOΣHΣ BIBΛIAPIOY ETΩN 2009-2016 ΣTO ΣYΛΛOΓO H’ BEBAIΩΣH ΓIA ΦOPOΛOΓIKH XPHΣH ΠOY EΔINE O ΣYΛΛOΓOΣ APΓOTEPA.
IΣXYOYN KAI TA ΔYO.