ΣΔΕΕΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Ανακοίνωση Κατάργησης Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς

Δέιτε το σχετικό εγγραφο εδώ