ΣΔΕΕΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΣE ΣYNEXEIA THΣ ENHMEPΩΣHΣ ΓIA EKΔOΣH AΣΦAΛIΣTIKHΣ ENHMEPOTHTAΣ KAI NEΩN ΔEΔOMENΩN ΠOY ΠPOEKYΨAN ΣE OΣOYΣ EMΦANIZETAI TO ΠPOBΛHMA OTI YΠAPXEI ΘEMA METOTYΔE-TΠΔE ΘA ΣTEΛNETE AMEΣA MHN ΣTO email: tyde@4129.syzefxis.gov.gr ΓPAΦONTAΣ:ΠAPAKAΛΩ NA ΔOΘEI EΓKPIΣH AΠO TO TYΔE ΓIA THN EKΔOΣH AΣΦAΛIΣTIKHΣ ENHMEPOTHTAΣ, ΓPAΦONTAΣ ΔIKAΣTIKOΣ EΠIMEΛHTHΣ (ONOM/NOYMEPO KAI AM)

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Φ. Γιάννης