ΣΔΕΕΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ασφαλιστική ενημερότητα δεν θα λαμβάνεται πλέον από το ΕΦΚΑ-ΤΑΝ αλλά μόνο ηλεκτρονικά μπαίνοντας στην ιστοσελίδα efka.gov.gr με τους κωδικούς ΤΑΧΙS, από όπου μπορείτε να λάβετε την ενημερότητα άμεσα. Σε περίπτωση προβλήματος αποστέλλετε άμεσα e-mail στο dief.asf.tan@efka.gov.gr όπου ενημερώνετε για το πρόβλημα και περιμένετε να διορθωθεί ώστε να σας δοθεί το συγκεκριμένο έγγραφο με την ανάλογη απάντηση-τροποποίηση.

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Φ. Γιάννης