ΣΔΕΕΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Παρακαλώ ενημερώστε τα μέλη του συλλόγου σας ότι η έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης θα γίνεται με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2310627228 ώρες 14 – 15.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΪΚΑ ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ
Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης Ασκούσα προσωρινά καθήκοντα Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφύλακα Νεάπολης