ΣΔΕΕΘ

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι σας αποστέλλουμε τα Βήματα για την έκδοση ψηφιακής υπογραφής Δικαστικών Επιμελητών μέσω του portal.

1)Μπαίνεις στο https://portal.odee.gr/node/7

Επιλέγεις ενεργοποίηση λογαριασμού

Εισαγωγή Mail της μορφής:

επώνυμο(τελεία)αρχικό πατρωνύμου(τελεία)μικρό όνομα(λατινικοί χαρακτήρες μικρά

γράμματα)@odee.gr

και αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Στη συνέχεια αποστέλλεται sms με username και password για να συνδεθείς.

Μετά τη σύνδεση θα ζητηθεί να αλλαχθεί το password.

2)Μπαίνεις στο https://portal.odee.gr/node/12 και ακολουθείς τις οδηγίες για έκδοση

πιστοποιητικού/κάρτας.

Όλες οι οδηγίες είναι στην αρχική σελίδα https://portal.odee.gr/

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης μπορείς να μιλάς εργάσιμες ημέρες από τις

08:00 έως 16:00 με E-mail: support-odee@harica.gr και Τηλέφωνο: 2310995000

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΓΙΑΝΝΗΣ