ΣΔΕΕΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης.

Δείτε το σχετικό εγγραφο εδώ