ΣΔΕΕΘ

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αναρτήθηκε το Μητρώο Παρόχων για το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

Δείτε το μητρώο εδώ