ΣΔΕΕΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης σε έκτακτη συνεδρίαση του στις 27/03/2020, αποφάσισε ομόφωνα, τη συνέχιση της αποχής των Δικαστικών Επιμελητών της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, από όλα ανεξαιρέτως τα καθήκοντα τους, έως και την 10ηΑπριλίου 2020, σύμφωνα και με την από 27.03.2020 ΚΥΑ περί αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, λόγω της πανδημίας  κορονοϊού(Covid-19), με εξαίρεση ορισμένων περιπτώσεων (πχ προσωρινές διαταγές). 

Προέχει η υγεία όλων μας και των οικογενειών μας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Φ. ΓΙΑΝΝΗΣ