ΣΔΕΕΘ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Οι συνεργαζόμενοι με τον ΚΕΔΕ συνάδελφοι να προσκομίζουν στο Σύλλογο προς θεώρηση μόνο το τιμολόγιο με έναν πίνακα.