ΣΔΕΕΘ

ΒΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι σας αποστέλλουμε τα Βήματα για την έκδοση ψηφιακής υπογραφής Δικαστικών Επιμελητών μέσω του portal.

1)Μπαίνεις στο https://portal.odee.gr/node/7
Επιλέγεις ενεργοποίηση λογαριασμού
Εισαγωγή Mail της μορφής:
επώνυμο(τελεία)αρχικό πατρωνύμου(τελεία)μικρό όνομα(λατινικοί χαρακτήρες μικρά γράμματα)@odee.gr
και αριθμό κινητού τηλεφώνου.
Στη συνέχεια αποστέλλεται sms με username και password για να συνδεθείς.
Μετά τη σύνδεση θα ζητηθεί να αλλαχθεί το password.

2)Μπαίνεις στο https://portal.odee.gr/node/12 και ακολουθείς τις οδηγίες για έκδοση πιστοποιητικού/κάρτας.
Όλες οι οδηγίες είναι στην αρχική σελίδα https://portal.odee.gr/
Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης μπορείς να μιλάς εργάσιμες ημέρες από τις
08:00 έως 16:00 με E-mail: support-odee@harica.gr και Τηλέφωνο: 2310995000

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΓΙΑΝΝΗΣ