ΣΔΕΕΘ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι για εγγραφή, κατασχέσεως ή οποιασδήποτε άλλης πράξης που συντάχθηκε από τις 20/06/2019 και μετέπειτα, στα Υποθηκοφυλακεία Βασιλικών και Καλαμαριάς και η οποία αφορά ακίνητα που βρίσκονται στις κάτωθι περιοχές, είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου από το επίσης αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Ειδικότερα, για ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές Καρδίας, Τριλόφου, Άνω Σχολαρίου και Αγίας Παρασκευής, οι συνάδελφοι θα πρέπει να καταθέτουν αίτηση του εντύπου Δ2 και να λαμβάνουν πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου από το Γραφείο Κτηματογράφησης που βρίσκεται στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης (οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 79) και για τις περιοχές Αγγελοχωρίου, Επανομής, Μηχανιώνας και Εμβόλου – Κερασιάς από το Γραφείο Κτηματογράφησης που βρίσκεται στην Επανομή Θεσσαλονίκης (οδός 25ης Μαρτίου).