ΣΔΕΕΘ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Για τις επαναληπτικές εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019 οι δικαστικοί αντιπρόσωποι ακολουθούν από σήμερα 31-5-2019 την ίδια διαδικασία εμφάνισης: 1) στον Έφορο δικαστικών αντιπροσώπων, 2) στην Εισαγγελία και 3) στην Περιφέρεια. Η παραλαβή του σάκου, γίνεται από τον Δήμο, με αντίγραφο του διορισμού.