ΣΔΕΕΘ

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠPOΣOXH: AΛΛAΓH AIΘOYΣAΣ ΣEMINAPIΩN ΓIA ΔIKAΣTIKOYΣ ANTIΠPOΣΩΠOYΣ.ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI ΛOΓΩ THΣ MEΓAΛHΣ ΠPOΣEΛEYΣHΣ ΔIKHΓOPΩN, AΣKOYMENΩN ΔIKHΓOPΩN, ΔIKAΣTIKΩN EΠIMEΛHTΩN, ΔHMOΣIΩN YΠAΛΛHΛΩN K.A., TA ΣEMINAPIA ΓIA TOYΣ ΔIKAΣTIKOYΣ ANTIΠPOΣΩΠOYΣ THN TPITH 21/05/2019 KAI THN TETAPTH 22/05/2019  ANTI THΣ AIΘOYΣAΣ THΣ TPAΠEZAΣ ΠEIPAIΩΣ KAI THΣ ETAIPEIAΣ MAKEΔONIKΩN ΣΠOYΔΩN ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΘOYN ΣTO AIΘPIO TOY ΔIKAΣTIKOY MEΓAPOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ, ME ΩPA ENAPΞHΣ :18:00M.M.