ΣΔΕΕΘ

Ύστερα από πρόσκληση του καθηγητή Νομικής ΑΠΘ κ. Πάρι Αρβανιτάκη ο συνάδελφος και μέλος του Δ.Σ. Γιάννης Κόρκας θα μιλήσει αύριο Τετάρτη 15-05-2019 στους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ για το λειτούργημα του δικαστικού επιμελητή και για το γνωστικό αντικείμενο μας που άπτεται της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του Κ.Πολ.Δ. Σκοπός και στόχος αυτής της μακροχρόνιας συνεργασίας είναι η ενημέρωση των αυριανών νομικών και εν δυνάμει συναδέλφων.