ΣΔΕΕΘ

ΟΣΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΔΗΛΩΣΑΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ekloges@areiospagos.gr