ΣΔΕΕΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΑΕΠ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών εξέδωσε στις 22/03/2019 ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για την πρώτη έκδοση των ειδοποιητηρίων, που αφορούν τις εισφορές α) Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019, β) την πρώτη από τις 36 δόσεις του διαστήματος 1/1/2017-31/12/2017 και γ) την πρώτη από τις 36 δόσεις του διαστήματος 1/1/2018-31/12/2018. Ως εναρκτήρια ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η 5η Απριλίου 2019 και ως καταληκτική η 12η Απριλίου 2019. Στον συνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση.

https://www.eteaep.gov.gr/web/post/category/self-employment